Coordinatoren schoonmaken

Voor het aansturen van de wekelijkse schoonmaak, zoeken we een aantal mensen die deze schoonmaak een paar keer per jaar willen coordineren.

Er wordt elke week op maandag van 19.30-20.30 schoongemaakt in het clubhuis. Een groep van 8-10 spelers staan dan klaar om de verschillende ruimtes in het clubhuis een sopje te geven. Daar is altijd iemand van de kantinecommissie bij om te zorgen dat de taken handig verdeeld worden. De kantinecommissie is op zoek naar mensen die deze aansturing een aantal keer per jaar kunnen overnemen, zodat dit niet allemaal bij de commissieleden ligt. 

De werkzaamheden zijn:

  • Openstellen clubhuis;
  • Checken of alle mensen aanwezig zijn (evt. even nabellen);
  • Verdelen taken over de aanwezige personen;
  • Bijhouden wat welke keer wordt gedaan;
  • Als je het moeilijk vindt om stil te zitten dan kan je altijd wat meehelpen;
  • Afsluiten clubhuis;
  • Doorgeven wie zijn geweest en wat is gedaan.

Als je dit 3-4 per jaar wilt doen, dan graag doorgeven aan Anke Antonissen. Zij kan ervoor zorgen dat e.e.a. goed wordt uitgelegd en je wordt ingepland.

Ben je geínteresseerd of wil je meer informatie over bovenstaande vacature dan kun je contact opnemen met:

NaamAnke Antonissen
E-mailadresankeanto@xs4all.nl