Barvrijwilligers

In oktober 2015 gaat KOAG haar zaalcompetitie vanuit het nieuwe clubhuis draaien. Anders dan andere seizoenen is dan het KOAG-honk niet alleen tijdens het veldseizoen open, maar ook tijdens het zaalseizoen. Om te zorgen dat we op de zaterdagen voldoende mensen achter de bar hebben staan om iedereen van een hapje en een drankje te kunnen voorzien, wordt een beroep gedaan op alle leden en bij de jeugd een beroep op de ouder(s) van leden.

Naast de verplichting van spelende leden en ouders van leden, doen we een beroep op alle leden om KOAG een handje te helpen bij de barbezetting in het volgende seizoen. Het eerste mooie aanbod is al binnen - een ouder heeft aangegeven (om bijvoorbeeld om de andere week) tijdens werkdagen een avond achter de bar te willen staan, als de kinderen die avond training hebben.

We nodigen iedereen uit - spelend of niet-spelend - om zich aan te melden als barvrijwilliger. KOAG is iedereen enorm dankbaar voor hun inzet.

Ben je geínteresseerd of wil je meer informatie over bovenstaande vacature dan kun je contact opnemen met:

NaamArd den Outer
E-mailadresvoorzitter@ckvkoag.nl