Commissies

Om alle activiteiten die binnen KOAG worden georganiseerd in afstemming met elkaar te kunnen laten gebeuren, maakt KOAG gebruik van commissies (en daarbinnen soms werkgroepen). De commissies staan onder leiding van een voorzitter, die òf zitting heeft in het bestuur òf regelmatig afstemd met een vast bestuurslid dat is aangewezen om die commissie te begeleiden.

Bij KOAG zijn de volgende commissies en werkgroepen.

 

Sponsor- en publiciteitscommissie

Voorzitter: Cees Jan Kwakernaak

Leden sponsor-publiciteitscommissie: Christa de Leeuw, Bert Kraaijenveld, Sil Hofland, Meindert Luijendijk, Micha Borsje, Pim Roggeveen

Formeel bestaat deze commissie uit twee delen - echter uit praktische overwegingen wordt deze commissie door dezelfde mensen bezet. Voor de sponsoractiviteiten wordt u verwezen naar de sponsorpagina. Verder wordt er binnen de commissie besteed aan de website en alle andere communicatie onder anderen naar de kranten.

 

Kantinecommissie

Voorzitter: Anke Antonissen

Leden commissie: Willie van Lier, Anite Vuik, Peter van Buren, Sandra van Ooijen, Geertje Vreeken

Deze commissie heeft de niet onbelangrijk rol om te zorgen dat de kantine er verzorgt uit ziet, de kantine bezet is als er activiteiten van KOAG in of rond de kantine zijn en dat we een leuk assortiment aan dranken en hapjes hebben. Een hele kluif elk jaar, die dit en volgende jaren nog uitdagender wordt als KOAG het gehele jaar door in haar eigen clubhuis zit.

 

Technische commissie

Voorzitter: Ineke Sweben

Leden commissie: Matthijs Welter, Bas 't Hart, Peter Edens

De technische commissie is verantwoordelijk voor alle korfbaltechnisch zaken binnen KOAG. Denk hierbij aan teamindelingen, trainers, scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, chauffeurs e.d. Het gaat daarbij om het organiseren van het lopende seizoen, als het uitvoeren van het technisch beleidsplan, zodat we ook voor de toekomst gesteld staan. 

Wedstrijdscretariaat

Om te zorgen dat elke zaterdag de ploegen weer op tijd, volledig (en volgens de regels die de bond ons voorschrijft) vertrekken, heeft KOAG een wedstrijdsecretariaat. Het komt voor dat spelers of chauffeurs afzeggen, en dan zorgt het wedstrijdsecretariaat ervoor dat hiervoor een oplossing komt. Als mensen zelf al ideeen hebben over vervanging (dit komt met name voor bij chauffeurs) dan wordt dat zeer gewaardeerd, maar laat het wedstrijdsecretariaat dit weten - dan houden zij overzicht.

 
Folkert Vreeken Piet den Boon Henriëtte Vreeken

Werkgroep Scheidsrechters

Een belangrijke groep om het wedstrijdkorfbal mogelijk te maken, zijn de bondscheidsrechters. KOAG maakt daarbij gebruik van eigen scheidsrechters en van scheidsrechters van buiten. Zonder deze scheidsrechters is het voor KOAG niet mogelijk om in het wedstrijdkorfbal te spelen.

Jeroen Goessije Martijn Bos Matthijs Welter Cees Visser
     
Peter Edens  Thomas de Vette Robert Knoop 
(invaller)
 

 

Jeu de Boules

Voorzitter: Luuk Sweben

Leden commissie: Marius Koppenol, Jan Ponstein, Hennie Pieroelie, Piet Broere.

De groep Jeu de Boulers binnen KOAG bestaat uit bijna 40 actieve leden. Veel van de informatie over Jeu de Boules KOAG vindt u elders op deze site.

 

Activiteitencommissie

Voorzitter: Sanne de Goede

De activiteitencommissie staat al jarenlang garant voor vele activiteiten binnen de vereniging, die vooral als doen hebben om het verenigingsleven te versterken. Het Pinksterkamp is legendarisch, maar ook de slotdag met het familietoernooi, Haloween, knutselen, de KOAG-disco, bowlen en een filmavondje worden zeer gewaardeerd. Ook weet de Activiteitencommissie elk jaar weer Sinterklaas naar het clubhuis te krijgen, ondanks zijn drukke agenda.

Leden CF-groep 

Leden: Danny Rozenberg, Joyce Harreman, Sander den Boon, Rosanne van Zaalen, Lotte Scherstra, Sanne de Goede, Elise Snikkers, Bob Zander, Jordi Kamer, Natahn Sapulette, Robbert de Leeuw, Megan van Prooijen.

Discogroep

Leden: Sanne de Goede, Danny Rozenberg, Sebastiaan Goudriaan, Kevin Barnhard, Matthijs Kelder, Dennis Melgers, Lotte Scherstra, Elise Snikkers, Jesse van Viersen.

Werkgroep klaverjas

Leden: Piet den Boon, Dinie Ziere

Er wordt als jaren binnen KOAG maandelijks klaverjas gespeeld voor geïnteresseerden. Bij deze jarenlange traditie gaat het natuurlijk om de eer (elke avond en aan het eind van het seizoen).

 

Wergroep Bridge

Leden: Erna van Nes

Er wordt binnen KOAG 2-wekelijks bridge gespeeld voor geïnteresseerden. Met een eigen competitie wordt er op een ontspannen manier gespeeld voor de eer aan het eind van het seizoen. 

 

Materiaalcommissie

Voorzitter: vacature

Leden commissie: Henk 't Hart, Roel 't Hart, Arie Blom

Deze commissie is misschien wel de meest onzichtbare kracht in de vereniging. Met 2-dagdelen in de week aan werkzaamheden onderhouden zij het KOAG-veld en de KOAG-kantine. Hier gaat ongemerkt veel tijd in zitten, maar de vruchten plukken we er ook van. De kunstgrasvelden gaan nu al 20 jaar mee (i.p.v. gemiddeld 15 jaar) en de kantine is met een aantal flinke verbouwingen al aan haar 40ste levensjaar toe.

 

Werkgroep Nieuwe Accommodatie

Voorzitter: Matthijs Veenema

Leden commissie: Henk 't Hart, Peter van Buren, Roel 't Hart, Peter Eden, Ard den Outer, Peter Stoffer

Dit is een tijdelijke werkgroep, die er binnen KOAG voor zorgt dat we gaan verhuizen van de huidige locatie, naar de Groenewetering 2, aan de overzijde van de Driekamp. Hoewel tijdelijk is deze werkgroep al sinds 2009 aan de slag met de voorbereidingen en zaal waarschijnlijk pas in 2017 klaar zijn (als de velden zijn aangelegd).

Er wordt via de site regelmatig gerapporteerd over de voortgang.

 

Kascommissie

Voorzitter: Mariannen Heij

Leden commissie: Joost Vliegenthart, Peter van Buren

De kascommissie is de commissie de het bestuur (en voor deze de penningmeester) decharge verleent op de financiele verantwoording van het afgelopen verenigingsjaar. Het moment hiervoor is de Algemene Ledenvergadering, die eens per jaar (meestal oktober) wordt gehouden. De kascommissie bestaat uit 3 leden en er treed elk jaar ten minste één lid af.