Er zijn ondertussen al flink wat leden betrokken bij de voorbereiding van de verhuizing. Voor de meeste leden lijkt er nog niets te gebeuren, maar we kunnen jullie verzekeren dat er op de achtergrond al veel mensen aan het werk zijn. Hieronder een beetje inzicht in wat er allemaal gebeurt. Heb je zin om mee te helpen, laat het dan weten: voorzitter@ckvkoag.nl.

Werkgroep Nieuwe Accommodatie

Deze werkgroep is al sinds 2009 bezig om in overleg met de gemeente en het Krimpenerwaard College te komen tot een prachtige nieuwe accommodatie. In deze werk groep zitten op dit moment Matthijs Veenema (voorzitter), Roel 't Hart, Peter van Buren, Henk 't Hart, Peter Eden, Sil Hofland, Peter Stoffer en Ard den Outer.

Binnen de werkgroep wordt overleg gevoerd of hetgeen er op de nieuwe locatie gaat komen - zowel het gebouw (oplevering medio 2015) als de velden (oplevering medio 2017). De werkgroep overleg 2-wekelijks en de agenda loopt vaak over van de vele acties die er op KOAG afkomen.

Vanuit de werkgroep nemen mensen deel in het ambtelijk & bestuurlijk overleg met de gemeente (over afspraken over wat KOAG gaat huren voor welke prijs), uitvoeringsoverleg (over zaken die spelen rond de bouw), het gebruikersoverleg met KWC (over het gebruik van de locatie straks) en met partijen waar KOAG diverse grote aankopen gaan doen (keuken, bar, interieur).

Team Interieur

Binnen het team Interieur wordt aandacht besteed aan de inrichting van het nieuwe clubhuis. Peter van Buren, Annemarie 't Hart, Sandra Van Ooijen. Anita Vuijk en Martine 't Hart hebben aandacht voor het gebruik van kleuren (vloer, muren, bar, meubels), de inrichting van het clubhuis (tafels, stoelen, banken, planten e.d.) en andere zaken die op dat gebied op hun pad komen.

Uiteraard vraagt het team regelmatig om input vanuit de vereniging (die er soms wel, soms niet is), als het gaat om de inrichting van het clbhuis en de manier waarop we e.e.a. willen gebruiken.

Team ICT / AV

Onder leiding van Peter Edens wordt gekeken naar het totaal van wat we in het nieuwe clubhuis nodig hebben aan televisie, computers, telefoon, netwerk, muziek e.d. Nog een hele klus, want op een nieuwbouw locatie is niet zomaar alles geregeld (zo blijkt). Zeker als het adres, Groene Weternig 2, in sommige bestanden van leveranciers nog niet bestaat. We wordden hier bijgestaan door specialisten en natuurlijk zijn we op zoek naar sponsors van een televisie, PC of andere zaken.

Team Gebruik clubhuis

Los van het regelen van alle voorzieningen om het clubhuis te kunnen gebruiken, moeten we natuurlijk ook gaan kijken hoe we het clubhuis gaan gebruiken. Welke activiteiten zijn er, wanneer zijn we open, hoe krijgen we de bar bezet en welk assortiment aan happen gaan we straks serveren. Ook het gebruik van de kasse en het "uitrollen" van de KOAG-kaart, zijn activiteiten die door deze groep mede wordt opgepakt. Met Willie van Lier als eerste aanspreekpunt, maar met veel inzet van de kantinecommissie, Wietse Miedema en ook onze leverancier Kreko, komen we stap voor stap verder.

Het klusteam

Onder leiding van Roel en Henk 't Hart wordt er in het klusteam flink nagedacht over alle kleine en grotere klussen die op ons af komen als we over het clubhuis kunnen beschikken. De inrichting van het magazijn en de fustberging, de inrichting van scheidsrechterskamers, diverse kleinere klussen in de keuken en bij de bar, het ophangen van televisies, lampen etc. Er worden nog heel wat schroeven geschroefd, voordat we echt aan de slag zjin. Tegen de tijd dat de velden klaar zijn moet dan ook de buitenberging in orde zijn en de buiteninrichting worden gerealiseerd.

Team Jeu de Boules

Ook voor de Jeu de Boules is de verhuizing een stap vooruit. Men krijgt de beschikking over 10 banen met officiele wedstrijdafmetingen, die ook zo ingericht kunnen worden dat er meer kleinere banen gemaakt kunnen worden voor toernooien. Luuk Zweben is samen met anderen ook bezig met de aankleding van deze banen - bankjes, loopverlichting, een beschutte plek. Hoewel dit pas bij de aanleg van de velden gaat spelen, ook hier al genoeg activiteiten.

Communicatie

Een nieuwe locatie, in het jaar na het 65 jarig jubileum, is natuurlijk een prachtig moment om naar uit te kijken. We willen die gelegenheid gebruiken om binnen KOAG rond de communicatie het been is flink bij te trekken. We willen rondom communicatie een grotere groep bij elkaar brengen die de verantwoordelijkheid heeft voor de website, de contacten met de pers en andere partijen in en buiten Krimpen waar KOAG beter in beeld wil zijn. Er hebben zich al wat geinteresseerden gemeld, alleen wil het in de drukte nog niet zo lukken om de groep bij elkaar te krijgen

Projectcontrol

Met de verhuizing geeft KOAG in een kleine 2 jaar het spaargeld uit dat in de afgelopen 20 jaar bij elkaar is gespaard. Met zo'n grote uitgaaf lopen we het risico dat er overschrijdingen plaats gaan vinden. En een overschrijding van 5% (in bouwprojecten geen overdreven getal) is al gauw een heleboel geld. Om die reden is er rond het project een aantal extra paar ogen gevraagd om mee te kijken. Ook de sturing op het budget is zo ingericht dat er zo min mogelijk kans is op een overschrijving op het budget.

Sponsoracties

Vanuit de sponsorcommissie is Sil Hofland aangesloten bij het projectteam om de nodige sponsoracties op de rit te zetten. Een aantal van die acties zijn al op de site geplaatst. Naast de steun van onze eigen leden (en hun familie en bekenden), wordt ook gewerkt aan sponsoring door leveranciers (bijvoorbeeld het gratis beschikbaar stellen van producten) en wordt gezocht naar nieuwe sponsoren (een bord, een team e.d.). Zo kunnen we melden dat de keukenleverancier Bouter B.V. een aantal onderdelen van keuken en bar gratis beschikbaar stelt - en daar zijn wij zeer blij mee.

Wet- en regelgeving

Onder leiding van Ron van Schaik wordt goed gekeken naar wat er allemaal moet gebeuren op het gebied van vergunningen, verzekeringen, onze eigen reglementen en onze administratie. Van veel zaken die normaal automatisch doorlopen, moeten nu nagegaan worden of er geen wijzigingen nodig zijn. We willen immers allemaal weer met duidelijke afspraken, de boel straks netjes op orde hebben.