Sponsor een stoel !

Zoals jullie weten is de bouw van het nieuwe clubhuis in volle gang. Volgend zaalseizoen verhuist KOAG naar de Groene Wetering 2. KOAG is achter de schermen druk bezig om voorbereidingen te treffen voor de verhuizing EN DAARBIJ HEBBEN WIJ OOK JOUW HULP NODIG! Het huidige meubilair in het clubhuis is in de jaren behoorlijk versleten. Voor het nieuwe clubhuis wil KOAG daarom nieuw meubilair aanschaffen.

Help jij KOAG aan nieuw meubilair? Vul het onderstaande formulier in en sponsor een stoel of barkruk voor het nieuwe clubhuis! Als tegenprestatie ontvang je gratis entree bij de eerstvolgende bier- en/of wijnproeverij.

Iedereen mag een stoel of barkruk sponsoren! Vrienden, vriendinnen, opa’s, oma’s, vaders, moeders, buren, etc. Ook bedrijven, teams en commissies mogen een stoel sponsoren. Wil je als team een stoel/barkruk sponsoren? Stuur dan een mail naar sponsor@ckvkoag.nl.

Het volledig ondertekende formulier kun je inleveren in de brievendoos aan de linkerkant van de bar in het oude clubhuis of digitaal (gescand) bij de sponsorcommissie (sponsor@ckvkoag.nl). Mocht je nog vragen hebben over de actie kunt je contact opnemen met Sil Hofland (06-34973936).

Obligatie: U leent KOAG geld!

Naast de vorige actie geeft CKV KOAG renteloze obligaties uit om geld te sparen voor nieuw inventaris in het nieuwe clubhuis aan de Groenewetering 3.

Als bewijs van uw lening krijgt u een of meerdere obligaties (is een certificaat en bewijs van deelname aan deze obligatielening) ter waarde van €25,- per stuk. Dus als u €100,- leent aan KOAG, dan ontvangt u 4 obligaties. Van 2017 tot en met 2026 wordt el jaar 10% van uitgegeven obligatielening terugbetaald. De obligaties worden namelijk uitgeloot. Dit zal gebeuren tijdens de Algemene Ledenvergadering. Twee van de uitgelote obligaties winnen een leuke prijs. In eerste instantie zullen 100 obligaties worden uitgeschreven. Mocht de belangstelling groot zijn, dan zal het aantal uitgebreid worden.

Zoals het woord ‘renteloze obligatie’ al zegt: u krijgt geen rente vergoed over het door u aan KOAG geleende bedrag. U krijgt het geld wel terug. Dit kan wellicht in 2017 zijn, maar dus ook in 2026. Het geld van de obligatie wordt gebruikt voor de vereniging, waardoor u bij uitloting kunt beslissen om het obligatiebedrag niet in ontvangst te nemen.

De uitgelote obligaties worden vanaf 2017 jaarlijks door de penningmester, na de ALV, bekendgemaakt op de website. Vanaf die datum krijgt u 1 maand de tijd om contact op te nemen met de penningmeester, die vervolgens uitbetaalt. Na 1 maand vervalt de verplichting uit te betalen indien er geen melding plaatsvindt.

Heeft u interesse en wilt u een obligatie? Vul dan het onderstaande machtigingsformulier in!

Het volledig ondertekende formulier kunt u inleveren in de brievendoos aan de linkerkant van de bar in het oude clubhuis of digitaal (gescand) bij de sponsorcommissie (sponsor@ckvkoag.nl). Mocht u nog vragen hebben over de actie kunt je contact opnemen met Cees-Jan Kwakernaak.

Word lid van de ‘Vrienden van KOAG’!

Mocht je KOAG een warm hart toedragen en de club niet eenmalig, maar structureel willen sponsoren, wordt dan lid van de ‘Vrienden van KOAG’! In het verleden is ‘De Vrienden van de Nieuwe Accommodatie’ opgericht met oog op de nieuwe accommodatie. Deze club gaat over in de 'Vrienden van KOAG'.

Voor de hele vereniging

Al 25 jaar komen de opbrengsten van de 'Vrienden van KOAG' ten goede aan de hele vereniging en dat blijft de komende jaren zo. Denk bijvoorbeeld aan de kassa, speciaal materiaal voor de jeugd, clinics voor spelers/trainers, een bus naar belangrijke wedstrijden, enz.! Met andere woorden, ook na de verhuizing profiteert de hele vereniging van de opbrengsten van de 'Vrieden van KOAG'.

Hoe werkt  'Vrienden van KOAG'

Eens per seizoen wordt er bij het bestuur en bij alle 'Vrienden van KOAG'-leden geinventariseerd voor welke doelen geld nodig is binnen KOAG. Gezamenlijk wordt bepaald waarmee we KOAG dan gaan verrassen. Daarnaast dragen we een deel van de inkomsten af aan KOAG, zodat de vereniging dat naar eigen inzicht kan besteden.

Vanaf heden gaat er jaarlijks een bier- en/of wijnproeverij georganiseerd worden bij KOAG. Leden van de 'Vrienden van KOAG' krijgen gratis entree bij deze activiteit. Dan wordt ook bekend gemaakt waar we KOAG dat jaar mee verrassen.

Wie kan er lid worden?

Iedereen die KOAG een warm hart toedraagt, kan lid worden. Vrienden, vriendinnen, opa’s, oma’s, vaders, moeders, buren, etc. Ook bedrijven kunnen lid worden, alleen teams en commissies kunnen geen lid worden van de 'Vrienden van KOAG'. Leden van de 'Vrienden van KOAG' krijgen ook een clubkaart van KOAG en hebben daarmee korting aan de bar.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de ‘Vrienden van KOAG’? Neem dan contact op met een van de onderstaande contactpersonen van de sponsorcommissie: