Contributie per kwartaal

In het onderstaande schema staan de contributiebedragen (inclusief de vergoeding voor de lease-shirts) in Euro's per kwartaal, goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 2016 en ingaande per 1 januari 2017. Bij deze verhoging is alleen het tweede deel (5% van 10%) contributieverhoging doorgevoerd die onderdeel was van de afspraken rond de nieuwe huisvesting.

Senioren € 66,00
A-junioren € 53,75
B- & C-aspiranten € 46,50
D- & E-pupillen € 45,75
F-pupillen € 42,00
Krimpies € 19,00
G-team € 41,25
Trainende leden € 38,00
Niet spelende leden € 22,50
Jeu de boules € 23,50


Gezinskorting: 3e jeugdlid 50% korting