De veldcommissaris

Zie deze pagina.

De zaalwacht

Zie deze pagina.

De hoofdtrainer

De hoofdtrainer traint de seniorenselectie. De vereniging stelt een contract met hem op, waarin nadere eisen geregeld worden. Artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement blijft onverminderd van kracht.

De trainer

 1. De trainer heeft tot taak de training voor een team van de vereniging te verzorgen. Hij is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers van het team tijdens de training.
 2. Hij ziet erop toe dat gebruikt materiaal na de training wordt opgeruimd.
 3. Indien de trainer disciplinaire maatregelen wil nemen wegens het gedrag van een speler tijdens de training, dient hij hiervoor contact op te nemen met de technische commissie.

De coach

 1. De coach heeft tot taak de wedstrijdbegeleiding voor een team van de vereniging te verzorgen. Hij is verantwoordelijk voor het gedrag van spelers, ouders en andere namens de vereniging aanwezige personen.
 2. Hij ziet er op toe dat de wedstrijd reglementair en veilig verloopt en draagt de zorg voor de spelers in het team.
 3. Bij uitwedstrijden zorgt hij dat het verzamelen bij KOAG, vertrek naar en terugkomst van de uitvereniging en het ophalen bij KOAG ordelijk en veilig verloopt.
 4. Indien de coach disciplinaire maatregelen wil nemen wegens het gedrag van een speler voor, tijdens of na de wedstrijd, dient hij hiervoor contact op te nemen met de technische commissie.

De scheidsrechter

 1. In alle gevallen voldoen scheidsrechters aan de eisen die de KNKV stelt aan wedstrijdleiders.
 2. Scheidsrechters die fluiten op eigen terrein zijn:
  1. op de hoogte van het wedstrijdreglement voor de betreffende wedstrijd (dat beschikbaar is gesteld op de vereniging) en handelen conform;
  2. representatief gekleed in een duidelijk andere kleur dan de outfit van beide ploegen;
  3. tijdig aanwezig om te controleren of het veld en de teams voordoen aan de gestelde regels, als ook te zorgen dat men beschikt over alle materialen om de wedstrijd te kunnen leiden (fluiten, bijhouden tijd, noteren scores, kaarten).
 3. Scheidsrechters die fluiten op neutraal terrein zijn:
  1. op de hoogte van de regels die het KNKV stelt aan het leiden van wedstrijden en handelen conform;
  2. zijn gekleed in een scheidsrechterstenue zoals dit door de vereniging beschikbaar is gesteld;
  3. zorgen er zelf voor tijdig aanwezig te zijn bij wedstrijden om de door het KNKV gestelde eisen rond wedstrijden te kunnen controleren;
  4. zijn zelf verantwoordelijk voor het toegewezen krijgen van wedstrijden (in overeenkomst met de coördinator afgesproken aantallen) en tijdig afmelden van deze wedstrijden (bij bijzondere omstandigheden).
 4. Voor scheidsrechters die fluiten op neutraal terrein kan sprake zijn van een vergoeding. De vergoeding is wordt in overleg met de technische commissie vastgesteld, conform de geldende afspraken.

De chauffeur

 1. In geval van uitwedstrijden, worden leden of ouders van leden aangewezen om als chauffeur op te treden.
 2. Een chauffeur is met vervoersmiddel tijdig aanwezig om een ordelijk vertrek naar de uitvereniging mogelijk te maken. De tijd van verzamelen voor een uitwedstrijd wordt aangegeven in het wedstrijdprogramma.
 3. Een chauffeur houdt zich aan alle wet- en regelgeving die worden gesteld aan bestuurders (van groepen) in het verkeer.
 4. Indien een chauffeur niet kan op de aangewezen datum, dan zorgt deze zelf voor een vervanger en geeft dit door aan het wedstrijdsecretariaat.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt zelf een vervanger te vinden, wordt uiterlijk de donderdag voor de wedstrijddag contact opgenomen met het wedstrijdsecretariaat, om te zien hoe op andere wijze voor een vervanger kan worden gezorgd.

De barvrijwilliger

 n.t.b.

De vertrouwenspersoon

n.t.b.