Verplichtingen wedstrijdkorfbal

Alle KOAG-teams die deelnemen aan het wedstrijdkorfbal, hebben recht op een neutrale scheidsrechter (een zgn. bondscheidsrechter). Deze scheidsrechters groeien niet aan bomen, maar zijn leden van andere verenigingen die een opleiding bij de bond hebben gedaan en zo als bondsscheidsrechter in het wedstrijdkorfbal mogen fluiten. 

Het recht op een neutrale scheidsrechter schept ook een verplichting om zelf scheidsrechters te leveren. De KNKV heeft een "rompregeling arbitrage" waarin precies is aangegeven welke verplichting een vereniging heeft en die is als volgt:

"De krachtens deze regeling aan een vereniging opgelegde verplichting tot het beschikbaar stellen van KNKV-(assistent-)scheidsrechters en/of KNKV-beoordelaars en/of KNKV-waarnemers, verder te noemen arbitrage verplichting, omvat het aantal wedstrijden, dat gelijk is aan het aantal door de ploegen uitkomend in de klassen genoemd in artikel 2 lid 3 onder a en b van deze vereniging te spelen thuiswedstrijden. Deze totale verplichting wordt vermenigvuldigd met factor 1,3. Daarnaast worden de wedstrijden, waarbij door het Bondsbestuur een assistent-scheidsrechter wordt aangewezen (vast te leggen in het Bestuursbesluit “algemene kaders voor arbitrage officials”), dubbel geteld."

De genoemde klassen zijn de klassen waarin wedstrijdkorfbal wordt gespeeld.

Sancties - Helaas is het ook zo dat als KOAG niet in staat is voldoende neutrale scheidsrechters te leveren, dan zal de bond sancties opleggen. Dat zijn in eerste instantie boetes (die flink kunnen oplopen) en in het ergste geval sportieve sancties - puntenaftrek bij de senioren teams, te beginnen bij het 2e team.

 

Tot op heden heeft KOAG met de hulp van eigen leden en enkele leden buiten KOAG steeds kunnen zorgen dat de scheidsrechters voldoende wedstrijden hebben kunnen fluiten. Het laatste jaar hebben we zelfs een bonus gehaald. We hopen elk jaar 1-2 mensen te interesseren voor het scheidsrechtersvak, zodat we een groep scheidsrechters hebben die met plezier voldoende wedstrijden kunnen fluiten. De huidige KOAG-bondscheidsrechters vind je hier.