Oorspong

De Vrienden van KOAG bestaat al weer 25 jaar en is ontstaan uit een groep (oud)leden die KOAG een warm hart toedragen. Zij merkten dat ze qua sport steeds minder actief werden, maar dat KOAG voor hen nog steeds een belangrijke plek was om af en toe eens samen te zijn. Op deze manier is het idee ontstaan of zich te organiseren als "Vrienden van KOAG" en ten minste eens per jaar op de vereniging gezellig bij elkaar te zijn.

Mocht je KOAG een warm hart toedragen en KOAG structureel willen steunen, wordt dan lid van de ‘Vrienden van KOAG’!

Ook steun aan de vereniging

Al 25 jaar komt een deel van de opbrengsten van de 'Vrienden van KOAG' ten goede aan KOAG. Behalve een schenking (in de vorm van geld), wordt er ook elk jaar materieel iets geschonken aan KOAG. Denk bijvoorbeeld aan de kassa, speciaal materiaal voor de jeugd, clinics voor spelers/trainers, een bus naar belangrijke wedstrijden, enz.! Met andere woorden, de hele vereniging profiteert van de opbrengsten van de 'Vrieden van KOAG'.

Hoe werkt 'Vrienden van KOAG'

Ieder jaar wordt er bij KOAG een bijeenkomst georganiseerd, denk aan een lunch, een bier- en/of wijnproeverij etc. Leden van de 'Vrienden van KOAG' krijgen gratis entree bij deze activiteit. Dan wordt ook bekend gemaakt waar we KOAG dat jaar mee verrassen.

Om te bepalen waarmee we KOAG verrassen wordt bij het bestuur van KOAG en bij alle 'Vrienden van KOAG'-leden geinventariseerd voor welke doelen geld nodig is binnen KOAG. Gezamenlijk wordt bepaald waarmee we KOAG dan gaan verrassen.

Daarnaast dragen we een deel van de inkomsten af aan KOAG, zodat de vereniging dat naar eigen inzicht kan besteden.

Wie kan er lid worden?

Iedereen die KOAG een warm hart toedraagt, kan lid worden. Vrienden, vriendinnen, opa’s, oma’s, vaders, moeders, buren, etc. Ook bedrijven kunnen lid worden, alleen teams en commissies kunnen geen lid worden van de 'Vrienden van KOAG'. Leden van de 'Vrienden van KOAG' krijgen ook een clubkaart van KOAG en hebben daarmee korting aan de bar.

Contact

Wil je lid worden van de "Vrienden van KOAG" neemt dan contact op met:

  • Winnie van Reijn - Voorzitter
  • Nel den Outer - Penningmeester
  • Sil Hofland
  • Cees Jan Kwakernaak