Deze KOAG-kaart wordt mogelijk gemaakt door:

Veelgestelde vragen

Zijn er kosten verbonden aan de KOAG-kaart?

Bij de introductie worden de KOAG-kaarten kosteloos verstrekt aan leden en geregistreerde vrijwilligers. Nieuwe kaarten kunnen worden aangevraagd voor €5. Bij vermissing bedragen de kosten voor een vervangende pas €10.

Hoe krijgen nieuwe leden een KOAG-kaart?

Bij lidmaatschap wordt de KOAG-kaart automatisch toegestuurd. Naar verwachting kan de wachttijd tijdens het seizoen oplopen tot 8 weken, omdat in batches wordt gewerkt. Indien de wachttijd langer dan 8 weken wordt, zal een tijdelijk pas worden verstrekt.

Hoe zit het met de KOAG-kaart voor minderjarige leden?

Voor ouders/verzorgers van minderjarige KOAG-leden bestaat de mogelijkheid om het saldobeheer over de KOAG-kaart van hun kind te voeren. Het saldo kan alleen bij KOAG worden aangewend. Met de KOAG-kaart kunnen personen onder de leeftijd van 18 jaar geen alcoholische dranken afrekenen. De kassa is hierop ingesteld.

Is er een KOAG-kaart voor niet leden (bijvoorbeeld ouders)?

Ja, ook anderen kunnen ook een KOAG-kaart aanvragen. Dit kan via het aanvraagformulier. Vermeld hierin naast je volledige naam (voornaam, tussenvoegsels en achternaam), adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, ook je geboortedatum en e-mailadres. De kosten van de KOAG-kaart bedragen €5 en zullen bij eerste opwaarderen worden geïnd. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met persoonsgegevens en worden deze in geen geval aan derden verstrekt.

Is er een KOAG-kaart voor teams?

Per team kan er een KOAG-kaart worden aangevraagd, waarbij onderling het beheer en saldo dient te worden geregeld. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Vermeld hierin naast je volledige naam (voornaam, tussenvoegsels en achternaam), adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, ook je geboortedatum en e-mailadres. De kosten van de KOAG-kaart bedragen €5 en zullen bij de eerste keer opwaarderen worden geïnd. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met persoonsgegevens en worden deze in geen geval aan derden verstrekt.

Kan ik met mijn clubbetaalpas ook ergens anders betalen?

Nee, met het tegoed op de KOAG-kaart kan alleen bij KOAG aan de kassa worden afgerekend.

Wat moet ik doen bij diefstal of vermissing?

Bij diefstal of vermissing ga je zo snel mogelijk naar www.mijnlcs.nl. Je kunt daar direct de kaart blokkeren. Vraag vervolgens een nieuwe KOAG-kaart met het aanvraagformulier. Het saldo blijft op de rekening staan en kan aan de nieuwe kaart worden gekoppeld. De vervangende kaart kost €10.

Ik heb geen email met wachtwoord ontvangen, wat moet ik doen?

Per e-mail ontvang je de benodigde inloggegevens. Indien je geen gegevens hebt ontvangen, stuur dan een e-mail naar koagkaart@ckvkoag.nl met je naam, pasnummer en het juiste e-mailadres.

Kan er saldo worden teruggestort of uitgekeerd?

Saldo wat op de KOAG-kaart staat kan alleen worden teruggestort op een bankrekening bij beëindiging van het lidmaatschap. Stuur een e-mail naar koagkaart@ckvkoag.nl met al je gegevens, pasnummer en banknummer. Hierbij wordt de verstrekte bonus naar rato in mindering gebracht.

Hoe weet ik wat mijn actuele saldo is?

Je kunt degene achter de bar vragen om op de kassa op ‘saldo’ te drukken en de kaart op de kaartlezer leggen. Het saldo wordt dan getoond. Of je logt in op www.mijnlcs.nl. Je kunt hier het saldo zien, opwaarderen met iDEAL en doorklikken naar de gebruikte consumpties. Daarnaast staat er een QR-code op de kaart, die (met gebruik van een app op je mobiel) direct jouw persoonlijke saldo laat zien.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Na inloggen op je persoonlijke pagina kun je onder de menuoptie ‘Gebruikersgegevens’ je gegevens wijzigen.

Kunnen rekeningen worden gekoppeld? Kan je met 1 login meerdere kaarten benaderen?

KOAG-kaarten kunnen gekoppeld worden, zodat b.v. alle gezinsleden vanuit dezelfde rekening betalen. Ook kunnen log-ins worden gekoppeld; de rekeningen blijven apart bestaan maar de bestedingen kunnen wel worden ingezien vanuit één log-in (handig als 1 ouder thuis de financiën regelt).

Als je een of beide opties wilt activeren, graag een e-mail met wens en de betreffende pasnummers naar koagkaart@ckvkoag.nl.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met een saldo-afboeking?

Het is mogelijk om een transactie te corrigeren. Stuur een e-mail met je gegevens en je vraag naar koagkaart@ckvkoag.nl.

Ik heb nog een andere vraag. Waar kan ik die stellen?

Stuur een e-mail aan koagkaart@ckvkoag.nl. Wij zullen ons best doen om iedere vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.