Het bestuur is een door de leden verkozen groep vrijwilligers binnen de vereniging, die leiding geeft aan de vereniging. Gelukkig voor zover dat nodig is, want KOAG treft het met veel actieve vrijwilligers die goed aanvoelen wat KOAG is en waar wij voor staan.

Dagelijks bestuur

 

Ard den Outer
voorzitter

voorzitter@ckvkoag.nl

Hans Schagen
penningmeester

penningmeester@ckvkoag.nl

Cees Jan Kwakernaak
secretaris

secretaris@ckvkoag.nl

 Portefeuilles

 • Vertegenwoordiging KOAG extern (bond, sportraad, gemeente, verenigingen)
 • Nieuwbouwzaken bestuurlijk
 • Jeu de Boules
 • Vrienden van KOAG

Portefeuilles

 • Financiën
 • Kantine

Portefeuilles

 • Secretariaat
 • Sponsoring
 • Activiteitencommissie
 • Sportraad
 • SYNerKri


Andere leden bestuur

 

 

 

Ineke Sweben
technisch lid

korfbal@ckvkoag.nl

Cores Snoeij
algemeen lid

 


Alle TC-zaken

Portefeuilles

 • Communicatie
 • Ledenwerving